Thursday, May 6, 2010

Pambansang Halalan 2010: 3 Araw Na Lang!