Friday, June 11, 2010

Ngayon, Ika-12 ng Hunyo, ay Araw Ng Kalayaan

Ang kalayaan ay isang karapatan.

No comments: